Stichting

Lieve Mark

Stichting Lieve Mark zet zich in om jongeren een grotere stem te geven in beleid dat hen aangaat. We zetten ons in voor mentaal welzijn, jongerenparticipatie en alle andere maatschappelijke thema’s die belangrijk zijn voor jongeren. Dat doen we vóór en dóór jongeren. Ons doel is een brug te slaan tussen jongeren en bestuurders, beleidsmakers en politici. Dat doen we door onderzoeken uit te voeren naar wat jongeren denken, daarover adviezen te geven aan bestuurders en verandering te realiseren. Kortom, we zijn de kanaries in de kolenmijn van jong Nederland. En zo zorgen we ervoor dat elke jongere gehoord wordt! 

Challenge accepted!

Impact maken

Doelstellingen

Bij Lieve Mark zijn we ervan overtuigd dat we niet moeten praten over jongeren, maar mét jongeren. Sterker nog, wij geloven erin dat jongeren zélf het beste problemen kunnen aanpakken, omdat zij weten wat het beste voor hen is. Onze missie is tweezijdig. Aan de ene kant willen we de overheid ervan overtuigen hoe belangrijk het is om naar jongeren te luisteren en ze anderzijds te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Maatschappelijke Impact

Wij zorgen ervoor dat jongeren met een goed idee zo snel mogelijk veel impact kunnen maken binnen de maatschappij.

Dat doen we door jongeren in staat te stellen om snel met hun eigen initiatief te groeien door middel van ondersteuning vanuit overheden, maatschappelijke partners, en vele andere partijen.

Onderzoek en Advies

Wij staan met onze poten in de klei en weten daarom geen ander wat er speelt onder jongeren.

Doordat wij ontwikkelingen snel signaleren en onderzoeken zijn we ook in staat om snel te schakelen met overheden en onderwijsinstellingen.

Mentale Gezondheid

Wij willen in het bijzonder aandacht wil schenken aan de mentale gezondheid van jongeren en jongeren.
Mentale gezondheid is een thema dat ontzettend leeft onder deze groep. Door dit probleem aan te pakken kunnen we daardoor echt impact maken op heel veel vlakken.

Tijdens de coronacrisis zagen we hoe vele jongeren hun handen uit de mouwen staken om hun inzettingsvermogen in positieve verandering om te zetten. Dit momentum, dik drie jaar later, willen we vasthouden!

Wij willen niet praten over jongeren, maar mét jongeren. Wij willen geen onderling onbegrip, maar vruchtbare samenwerking tussen jongeren en maatschappij. En bovenal wachten we niet op verandering, wij realiseren zelf verandering!

Echte verandering

Nieuws

Lieve Mark maakt impact zowel in het land als ook in de media. Hier zijn een paar uitgelichte artikelen over de verschillende manieren waarop Lieve Mark verandering brengt.

Echte verandering

Onze Samenwerkingen

Allemaal dragen we ons steentje bij voor het verbeteren van de maatschappij. Samen kunnen we natuurlijk veel meer. Zo heeft Lieve Mark de handen ineengeslagen met verschillende organisaties om zo nog meer te kunnen bereiken.

“Wij wachten niet op verandering, wij realiseren zelf verandering.”