Project EU

De Europese Unie wordt steeds belangrijker voor jongeren, denk bijvoorbeeld aan uitdagingen zoals de klimaatcrisis en migratie. Tegelijkertijd zien we dat de Europese politiek vaak nog een ver-van-mijn-bedshow is voor jonge mensen. Met ‘Project EU’ willen we jongeren meer betrekken bij de EU! Dat doen we door in gesprek te gaan met jongeren om hen te vragen over hoe zij aankijken tegen Europa. Ook praten we met hoogleraren, politici en beleidsmakers om van hen te leren hoe we jongeren beter kunnen betrekken bij de EU.

In 2024 zullen we een rapport publiceren met daarin concrete aanbevelingen om meer jongeren naar de stembus te krijgen tijdens de Europese verkiezingen. Maar we gaan ook verder, dit is nog maar het startpunt: democratie houdt namelijk niet op in het stemhokje. Hoe krijgen jongeren een grotere stem binnen de Europese Unie? Hoe zorgen we ervoor dat we drempels wegnemen voor jongeren om in contact te komen met Europarlementariërs of Europese beleidsmakers? En hoe kunnen we jongeren stimuleren om zich zelf actief in te zetten voor een Europees onderwerp, bijvoorbeeld met een eigen initiatief? Die vragen willen wij beantwoorden!