Student hubs

Tijdens de coronacrisis hadden twee Delftse studenten, Thijs de Jongh en Thomas Spruijt, een fantastisch idee: laten we studenten ondersteunen bij het realiseren van hun goede maatschappelijke initiatieven door ‘student hubs’ op te richten. Dat is een samenwerkingsplatform van de gemeente, onderwijsinstellingen, studie- en studentenverenigingen en studenteninitiatieven om ervoor te zorgen dat studenten binnen no time zo veel mogelijk impact kunnen maken met hun maatschappelijke initiatief. Een soort incubator dus, maar dan voor maatschappelijke start-ups!

Sinds 2021 bestaat daarom de Social Hub Delft. In 2023 werd door een gezamenlijke inspanning van stichting Lieve Mark, stichting MOS en L.S.V. Minerva, samen met nog 8 andere verenigingen, ook de Student Impact Hub in Leiden opgericht. En dit is nog maar het begin, want in de zomer van 2023 kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan dat hij wil investeren in het uitbreiden en verdiepen van deze student hubs om zo het mentaal welzijn van studenten te verbeteren. Door samen te werken als gemeente, onderwijsinstellingen, studie- en studentenverenigingen en studenteninitiatieven kunnen we namelijk zo veel meer bereiken, laten de hubs in Delft en Leiden al zien.

Met deze hubs proberen we studenten te stimuleren om bottom-up voor verandering te zorgen in hun omgeving door direct impact te maken. Veel studenten voelen zich namelijk niet vertegenwoordigd en dat heeft een negatieve invloed op hun mentale welzijn. Tegelijkertijd weten we dat veel studenten wel onderdeel willen zijn van de oplossing en zich willen inzetten voor hun medemens. Daar probeert de hub hen bij te helpen, door het aanbod van initiatieven laagdrempelig aan te bieden en samenwerking tussen partijen binnen de studentenstad te stimuleren.

Tegelijkertijd kan de hub er ook voor zorgen dat nog meer studenten in een stad betrokken worden bij de oplossing. Ook internationale of mbo-studenten, die nu nog niet altijd een plek aan tafel hebben, kunnen zo meewerken en nog meer onderdeel worden van het studentenleven.