De impact van de avondlockdown op de mentale en fysieke gezondheid van studenten

Het Erasmus SYNC lab publiceerde op 22 december 2021 dit onderzoek naar de impact van de avondlockdown op studenten, in samenwerking met Lieve Mark en ACLO Studentensport Groningen.

Dit rapport bevestigt eerder onderzoek waaruit blijkt dat het mentaal welzijn van studenten tijdens de coronapandemie onder druk staat. Uit het huidige onderzoek blijkt dat tijdens de avondlockdown ruim 2 op de 5 studenten zich ongelukkig voelt. Voor internationale studenten betreft dit zelfs bijna 3 op de 5 studenten. Daarnaast ervaart meer dan de helft van de studenten tijdens de avondlockdown gevoelens van eenzaamheid en verveling.

De avondlockdown heeft daarnaast grote impact op de sportfrequentie van studenten. Uit het onderzoek blijkt dat 79% van de studenten tijdens de avondlockdown minder sport dan daarvoor. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het fysieke welzijn maar ook voor het mentale welzijn. Sporten is namelijk een gezonde manier (compingsmechanisme) om met gevoelens van spanning om te gaan. Studenten geven aan dat de impact van het sluiten van de sportfaciliteiten op hun mentale welzijn even groot is als op hun fysieke gezondheid. Ruim 4 op de 5 studenten ondervindt hier negatieve effecten gevolgen van.

Tegelijkertijd blijkt een deel van de studenten die door de maatregelen meer verveling ervaart, meer ongezonde copingsmechanismes te gebruiken; 3 op de 10 zegt meer alcohol te gebruiken en 2 op de 10 zegt meer drugs te gebruiken.

Tot slot laat dit onderzoek zien dat de behoefte van studenten om hun stem te laten horen in beleidskeuzes die voor hen van belang zijn erg groot is (ruim 80% geeft aan hier behoefte aan te hebben). Deze behoefte is bovendien toegenomen ten opzichte van april 2021. Slechts 6.7% van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben dat de mening van jongeren wordt meegenomen in beleidskeuzes.