Positive and Negative Risk-Taking in Adolescence and Early Adulthood: A Citizen Science Study During the COVID-19 Pandemic

Lieve Mark heeft ook bijgedragen aan een publicatie in Frontiers in Psychology, die op 6 juni 2022 is gepubliceerd. In die studie kwam het volgende naar voren.

Het zoeken naar sensatie is een belangrijke onderliggende factor bij zowel positieve als negatieve vormen van het nemen van risico’s tijdens de adolescentie en vroege volwassenheid. Macrofactoren zoals de wereldwijde COVID-19-pandemie kunnen echter invloed hebben op het zoeken naar kansen en het nemen van risicogedrag, wat als negatief en positief wordt beschouwd. Daarom was het primaire doel van deze studie het onderzoeken van de associaties tussen het zoeken naar sensatie en gedrag dat als positieve of negatieve vormen van het nemen van risico’s wordt beschouwd tijdens de Covid-19-pandemie in een steekproef van adolescenten en jonge volwassenen (N = 660, M = 22,91, SD = 3,14).

Met behulp van ‘citizen sciece’-methoden werd het nemen van negatieve risico’s gedefinieerd als het nemen van niet-geaccepteerde risico’s, zoals het vervalsen van vaccinatierapporten of het opzettelijk oplopen van COVID-19. Het nemen van positieve risico’s werd gedefinieerd als het nemen van sociaal geaccepteerde risico’s, zoals het balanceren tussen het risico om ouderen te besmetten en de noodzaak om met leeftijdsgenoten om te gaan.

De resultaten toonden aan dat deelnemers met een hogere mate van sensatie zoeken meer positieve en negatieve COVID-19-gerelateerde risico’s namen. Een aanvullende bevinding was dat het zoeken naar sensatie positief geassocieerd was met de behoefte om bij te dragen aan de samenleving. Dit geeft aan dat tijdens de adolescentie en de vroege volwassenheid het zoeken naar sensatie een drijvende factor kan zijn voor het nemen van zowel positieve (d.w.z. sociaal geaccepteerde) als negatieve (d.w.z. sociaal niet-geaccepteerde) risico’s in de context van een mondiale pandemie die veel op het spel staat, waarbij wordt gepleit voor een eenzijdige pandemie. negatieve relatie tussen het zoeken naar sensatie en het nemen van risico’s.