Vaccinatiebereidheid & testen voor toegang

Tijdens de derde ronde van de enquêtes, uitgezet tussen 14 en 20 april 2021, hebben 1502 jongeren de vragenlijst beantwoord. Het doel van deze vragenlijst was het achterhalen van de mening van studenten over de volgende drie onderwerpen:

  1. Wat is de bereidheid voor een testsamenleving en heeft de locatie waarvoor zij zich laten testen invloed op deze mening?
  2. Hoe zit het met de vaccinatiebereidheid en heeft het type vaccin hier invloed op?
  3. Hoe kan het priktempo verhoogd worden onder jongeren?

Studenten zijn bereid om in een testsamenleving te leven, mits dit een tijdelijke oplossing is. Studenten zijn bereid om voor bepaalde locaties een sneltest op locatie of een zelftest af te nemen. Slechts 9.85% ziet het niet zitten om voor een van de locaties (Studie- en studentenvereniging, Sportclub / sportschool, Restaurant, Kroeg / café, Festivals, Culturele instelling (theater, bioscoop, etc.)) een sneltest of zelftest af te nemen. Het afnemen van een PCR-test ziet 27% van de studenten niet zitten. 69.9% van de respondenten geeft aan bereid te zijn om twee keer per week een gratis zelftest te doen om zo fysiek onderwijs te bewerkstelligen.

Op de vraag: ‘Waar heb je de meeste behoefte aan om naar toe te kunnen?’ antwoordt het overgrote deel (35%) met studie- en studentenverening. Ook is er veel behoefte naar fysiek onderwijs (24%). Overige locaties worden minder vaak gekozen. Het is dus van belang dat locaties rondom het studentenleven snel weer open kunnen.

87% van de studenten is bereid om gevaccineerd te worden. Wel is er een duidelijke voorkeur voor het BioNTech/Pfizer-vaccin. De vaccinvoorkeur heeft echter geen invloed op de vaccinatiebereidheid.

8% is bang voor effecten die zich mogelijk later voordoen. De groep die zich meer wilt inlezen zit tussen de 8% en de 18%. Voorlichting gericht op jongeren kan de vaccinatiebereidheid onder jongeren dus stimuleren.

Studenten zijn een flexibele groep mensen. Deze flexibiliteit kan gebruikt worden om het vaccinatietempo te verhogen. 90% van de studenten is bereid om midden in de nacht zijn of haar vaccin te laten zetten. 87% ziet het zitten om willekeurig ingedeeld te worden om zo het tempo te verhogen. De bereidheid om langer dan een uur te reizen is voor een vaccinatie is echter kleiner. Toch zijn 59% van de studenten bereid om langer dan een uur te reizen om het vaccin te krijgen.